Devacon, uw infrastructuurpartner

Het bedrijf Devacon

Devacon is expert in grond- en afbraakwerken, riolerings- en infrastructuurwerken. Heeft u bouw-of renovatieplannen? Dan zorgen wij voor de nodige expertise en samenwerking om uw project zorgeloos en degelijk te verwezenlijken. Daarbij worden stipheid en duidelijke communicatie met de klant hoog in het vaandel gedragen.

Onze Diensten

DEVACON is met z'n jarenlange ervaring uw partner in allerhande grond-en afbraakwerken. Degelijkheid met oog voor detail.

Grondwerken:

 • Bouwrijp maken van terreinen
  • Ontbossing
  • Opkuisen en saneren van terreinen
 • Uitgraven van bouwputten
  • Klassieke grondwerken met uitgravingen (inclusief afvoer van grond) en aanvullingen
 • Specifieke grondwerken
  • Fijne nivelleringswerken
  • Funderingswerken
  • Het nivelleren en alle graafwerken, zoals het uitgraven van zwembaden, vijvers, kelders,…
  • Aanvullings- of nivelleringswerken, waarbij we allerlei bouw- en vulmateriaal kunnen leveren, bijvoorbeeld steenpuin of aanvulgrond om het niveau op te hogen of aan te vullen.

Afbraakwerken:

Sloopwerk is specialisatiewerk. Devacon voert allerhande afbraakwerken uit voor zowel particulieren als bedrijven.

 • Afbraak van woningen, stallingen en kleine binnenafbraakwerken:
  • Het ontmantelen of slopen van panden, bijgebouwen en/of aanbouw is een aparte kunst die wij tot in de puntjes beheersen. En dat geldt ook voor algemene selectieve afbraak, zoals renovatiesloop van bijvoorbeeld badkamers, keukens, vloer(platen), muren, betegeling, enzovoort. Stof, lawaai en andere overlast beperken we daarbij steeds tot een absoluut minimum.
 • Het slopen van oude bedrijfsgebouwen, afbraak van grote fabrieken, metaal-en betonconstructies
 • Ontmantelingswerken
 • Rooien van groenzones:
  • bomen vellen, struiken en hagen weghalen, verhardingen uitbreken, schuren en stallen slopen, kortom een tuinsloop.
 • Opkuis-en sorteerwerken (vb. Opkuis braakliggende terreinen)

DEVACON staat in voor een snelle en vakkundige uitvoering voor al uw rioleringswerken, van kleine herstellingen tot fundamentele aanpassingswerken.


 • Plaatsen van nieuwe riolering
 • Vernieuwen van oude afvoerleidingen
 • Aansluiten van uw sanitair op de vernieuwe riolering
 • Plaatsen van een nieuwe sifonput of sifonputten en deze aansluiten op de vernieuwde riolering
 • Plaatsen van septische putten en/of regenputten. Wij graven de sleuven die nodig zijn om ze te installeren.
 • Opmetselen van kokers boven verdoken putten
 • Plaatsen van IBA systemen:
  • een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert.
  • Er bestaan verschillende soorten IBA systemen, maar hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater kleinschalig zuiveren.

Gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater

Voor nieuwbouwwoningen, en grote verbouwingen is het verplicht om een gescheiden afvoer te plaatsen. Voor bestaande woningen geldt de verplichting pas zodra er in uw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd.

VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd. Devacon is hiervoor uw gespecialiseerde partner!

DEVACON zorgt voor de volledige aanleg van uw terrein. Funderingen, rioleringen, verhardingen, lijnvormige elementen, keerwanden, inrichtingen, alles kan voorzien worden. Kortom, bij ons is uw project in goede handen!

Parkings, opritten en pleinen

 • Plaatsen van allerhande keerwanden zoals L-elementen, palissades, boordstenen, enz. om bijvoorbeeld hoogteverschillen weg te werken.
 • Verhardingswerken:
  • Leggen van voorlopige verharding zoals gebroken mengpuin, porfier, kalksteenlaag
  • Aanleggen van definitieve verharding zoals klinkers, kasseien, grasdallen, beton,…

Contacteer ons voor uw plannen of vragen over de juiste aanpak. DEVACON staat u met zijn expertise met raad en daad bij.

U heeft als bedrijf of particulier grote bouw-of renovatieplannen?

Dan zorgen wij voor de nodige expertise en samenwerking om uw project zorgeloos en degelijk te verwezenlijken.

In samenwerking met tuinarchitecten, architecten en onderaanemers kunnen wij u een totaaloplossing aanbieden voor uw bouw- of renovatieplannen, alsook uw tuininrichting.

totaaloplassingen

Onze Realisaties

 • werf te Denderleeuw
 • werf te Denderleeuw
 • werf te Denderleeuw
 • werf te Denderleeuw
 • palissades plaatsenpallissades plaatsen
 • werf te Denderleeuw
 • stabilisatiewerken pad en terras chapewerkenstabilisatiewerken pad en terras
 • werf te Denderleeuw
 • nivellering terrein grondwerkennivellering terrein
 • werf te Denderleeuw
 • aanleg terrasterras
 • aanleg pad in klinkersaanleg pad in klinkers
 • aflsuiting plaatsen Denderleeuwplaatsen van de afsluiting
 • werf te Denderleeuw
 • aanleg oprit grondwerken Denderleeuwaanleg oprit bij aanvang
 • stabilisatiewerken chapewerkenstabilisatiewerken
 • oprit klinkersaanleg oprit
 • grondwerken Ninove
 • betonwerken plaatsen garagebetonwerken ter voorbereiding plaatsen garage
 • plaatsen regenwaterput Ninoveregenwaterput van 10,000 liter
 • regenwaterputverstevigen regenwaterput
 • kraanwerk
 • kraanwerk
 • grondwerken
image carousel by WOWSlider.com v5.6m
Scroll To Top